Muzeum Sopotu
ul. ks. Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot
http://www.muzeumsopotu.pl

teksty
Justyna Gibbs, Ireneusz Dunajski

tłumaczenie – język angielski
Justyna Gibbs, Julia Gibbs

tłumaczenie – język niemiecki
Andreas Kasperski

konsultacja
Karolina Babicz-Kaczmarek, Tomasz Rabant

redakcja i korekta
Piotr Salewski

projekt graficzny
Małgorzata Gliwińska-Radwańska

druk
Bernardinum

Wydano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Publikacja towarzyszy wystawie John Faltin. Fotograf Sopotu.
Na wystawie wykorzystano materiały należące do Marzenny Górskiej-Karpińskiej,
Krzysztofa Ciesiula ś.p., Ireneusza Dunajskiego i Grzegorza Krzyżowskiego oraz
ze zbiorów Biblioteki Narodowej Finlandii, Muzeum Kinematografii w Łodzi i Muzeum Sopotu.
W publikacji wykorzystano skany katalogu aparatów i materiałów fotograficznych
niemieckiej firmy ICA z 1909 roku.

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Sopotu.